Start arrow Artykuły arrow Porady nie od parady. arrow YELLOW SAAB-MARINE
YELLOW SAAB-MARINE Drukuj Email
18.04.2005.
Czyli SAAB na żółtych tablicach

Mimo przetrzebionych przez historię zbiorów zabytków techniki i relatywnie skromnych zarobkach, udaje się w naszym kraju nabywać i remontować „nowe” pojazdy zabytkowe. W krajach zachodnich jest to już swego rodzaju modą i coraz więcej osób posiada swojego klasyka.
Już od dawna na świecie zaczęto dostrzegać, że chroniąc dobro kultury, jakim jest ruchomy zabytek techniki, tworzymy dokumentację rozwoju motoryzacji na świecie. Rozwoju, w którym człowiek już od ponad 100 lat dąży do stworzenia idealnego środka transportu.

Posiadanie klasyka to niewątpliwie wielka przyjemność, ale i obowiązki i często biurokratyczna gehenna. Zanim jednak zdecydujesz się zasiąść za sterami SAAB’a pod „żółtą banderą” zabytkowych tablic, zapraszam do kompendium wiedzy na ten temat. Wiedzy, której na dzień dzisiejszy brakuje w internecie.
Gehenna


Miało być łatwo i przyjemnie, a jednak i ja stałem się jej ofiarą. Kiedy pisałem ten artykuł wszystko szło w miarę gładko i do pełnego sukcesu procesu rejestracji pojazdu zabytkowego pozostało odhaczenie punktu „Złożenie wniosku o rejestrację w Wydziale Komunikacji”.
Zjawiłem się tam z pełnym kompletem dokumentów z zamiarem rejestracji sprowadzonego ze Szwecji w grudniu 2004 SAAB’a 99 L rocznik 1973. Miała to być pierwsza rejestracja w kraju. Jakie było moje zdziwienie, kiedy przychodząc właściwie już po odbiór tablic otrzymałem odpowiedź, że niestety nie posiadam owego kompletu dokumentów, a do pełni szczęścia muszę dostarczyć jeszcze potwierdzenie zapłaty akcyzy (?!) Wiedziałem, że od pojazdów zabytkowych akcyzy nie płaci się ! W moim przypadku wysokość akcyzy wraz z karą za zwłokę niemal zrównałaby się z wartością samochodu ! Dla urzędnika jednak pojazd kolekcjonerski i samochód osobowy było to jedno i to samo.
Tłumaczyłem, prosiłem jednak wszelkie próby przekonania urzędników do swych racji spełzły na niczym, a prośba o wykonanie telefonu do Wydziału Komunikacji w innym mieście gdzie nie istnieje kwestia akcyzy od pojazdów zabytkowych zakończyła się stwierdzeniem, iż „każdy urząd może inaczej interpretować przepisy”. Omal nie spadłem z krzesła po usłyszeniu tego. Czyżbyśmy wraz z zakupem F-16 przeszli jakąś reformę administracyjną, gdzie co stan to inne prawo ?

Na domiar złego WK pisemnie podtrzymał swoje stanowisko i nakazał dostarczyć brakujący dokument w ciągu 14 dni ! Roztaczając czarne wizje widziałem już siebie w programie „Sprawa dla reportera”.

Dzięki kontaktom i pomocy przyjaciół z Rzeszowa, którzy mają doświadczenie w rejestracji starych Saab’ów byłem pewien, że w tej sprawie mam rację. Utwierdził mnie w tym również pracownik biura informacji w Urzędzie Celnym wskazując na odpowiednie przepisy:

W myśl ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnikami akcyzy od samochodów są min. importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.
Samochody osobowe w rozumieniu ustawy to pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób przyporządkowane do grupy celnej PKWiU 34.10.2 i grupy CN 8703. Pojazdy zabytkowe nie są przyporządkowane do grupy CN 8703, a do grupy CN 9705 obejmującego między innymi przedmioty kolekcjonerskie o wartości historycznej, w tym również samochody. W związku z tym pojazd zabytkowy nie podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym.

Wystarczyło już „tylko” udowodnić w Wydziale Komunikacji, że nie jest się wielbłądem.
Jednak mając przepisy w garści nadal stałem w miejscu. Nieznajomość przepisów przez urzędnika i niechęć do pomocy zmusiła mnie do dostarczenia czegokolwiek z Urzędu Celnego potwierdzającego fakt braku konieczności zapłaty akcyzy. Urząd Celny nie wydaje jednak zaświadczeń na coś czego nie ma. Akcyzę albo się płaci, albo nie mamy czego szukać w UC. Jak się okazało miałem dostarczyć urzędnikowi w WK klasyczny  dupochron.

Pracownicy Urzędu Celnego w Bydgoszczy byli konkretni, kompetentni i przede wszystkim chętni udzielenia pomocy w sprawie. Zaproponowali, że najlepszym wyjściem będzie wykonanie opinii prawnej i przedstawienie jej w Wydziale Komunikacji. Sympatyczni Panowie nie tylko wykonali ową opinię, ale zrobili to w ekspresowym tempie i pomogli od A-Z przy sporządzeniu wniosku, co nie jest takie proste. Naprawdę w końcu czułem się jak obywatel cywilizowanego kraju.  SERDECZNIE ZA TO WSZYSTKO DZIĘKUJĘ - drzwi do Saab Klub Polska są zawsze dla Was otwarte !

W końcu po miesiącu walki wracałem do domu z tarczą, a właściwie z dwoma - żółtymi. Przyszła już wiosna i SAAB chciał już zbudzić się ze snu. A oto efekt:


Image

Nie chwaląc się taki sam egzemplarz stoi w SAAB Museum w Trollhattan
http://www.saab.lt/klubas/gallery/auto13.jpg

O samej rejestracji:

Chcąc zarejestrować SAAB’a jako pojazd zabytkowy musi ON spełniać dwa warunki konieczne:
a)    posiadać co najmniej 25 lat i musi być (w modelu) nie produkowany od lat 15,
b)    posiadać minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły).
Szerzej opisane kryteria oceny pojazdu jako zabytku oraz wyjątki od punktu „a)” znajdziecie w art. 6, ust. 1 pkt. 2, litera d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568)

Etapy rejestracji:

Tłumaczenie dowodu rejestracyjnego na język polski (jeśli będzie to pierwsza rejestracja pojazdu w Polsce, a pojazd był sprowadzony),

Wykonanie ekspertyzy przez uprawnionego rzeczoznawcę (z listy uprawnionych ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych mogących wydawać takie opinie) przy zastosowaniu przedstawionych powyżej kryteriów. Listę lokalnych uprawnionych rzeczoznawców znajdziecie w najbliższej Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Wykonanie karty ewidencyjnej zabytku techniki zwanej też „białą kartą” w trzech oryginalnych egzemplarzach zgodnie ze wzorem Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Kartę ewidencyjną możecie wykonać sami, to nic trudnego – satysfakcja i kilkaset złotych „w kieszeni”. Jeśli jednak nie czujecie się na siłach możecie to zlecić rzeczoznawcy, który wykona ją dla Was wraz z ekspertyzą. Niektórzy rzeczoznawcy zastrzegają sobie nawet prawo do wykonania tej karty. Zanim umówicie się z rzeczoznawcą zapytajcie o to.
Pustą kartę (wraz z wkładką do zdjęć jako załącznik do karty) otrzymacie w najbliższej Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub możecie ją pobrać tutaj. Pamiętajcie by wydrukować ją w formacie A3 na papierze o min. grubości 200 g/m2 , wkładkę ze zdjęciami zaś w formacie A4.
Instrukcja „obsługi” karty i wkładki.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku w Delegaturze o ujęcie pojazdu w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Techniki (WEZT).

Do wniosku załączamy :
  • 3 egzemplarze karty ewidencyjnej. Jeden egzemplarz jest dla nas, drugi zostaje w Delegaturze, trzeci wysyłany jest do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie.
  • ekspertyzę wykonaną przez uprawnionego rzeczoznawcę (patrz pkt. 2)

Na wniosek naklejamy znaczki opłaty skarbowej za 5 zł + 50 gr za każdy załącznik.

Po przyjęciu wymaganych dokumentów Wojewódzki Konserwator Zabytków włącza pojazd do ewidencji zabytków wydając stosowne potwierdzenie (trwa to ok. 7 dni).

Badanie techniczne

Z dokumentem z WEZT udajemy się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, która posiada stosowne uprawnienia do wykonywania badań technicznych  pojazdów zabytkowych. Przy sobie musimy mieć jeszcze dowód własności, dowód rejestracyjny, wniosek o badanie techniczne oraz 4 fotografie pojazdu (ujęcia z każdej strony).
Radzę wypełnić ten wniosek starannie i dokładnie - nie liczcie na to że pracownik stacji diagnostycznej będzie znał wszystkie parametry Waszego auta. To samo dotyczy wykonania opinii przez rzeczoznawcę (pkt 2) – radzę posiadać już te dane wcześniej by ułatwić i przyspieszyć ekspertyzę (najczęściej to Wy wiecie więcej nt Waszego SAAB’a niż sam ekspert-rzeczoznawca)

Po wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów jesteście bogatsi o nowe dokumenty:

  • Zaświadczenie o Przeprowadzonym Badaniu Technicznym Pojazdu (jest bezterminowe !),
  • Zaświadczenie o Przeprowadzonym Badaniu Zgodności Pojazdu z Warunkami Technicznymi,
  • Protokół z Oceny Stanu Technicznego Pojazdu zabytkowego,
  • Dokument Identyfikacyjny Pojazdu.

... i szczuplejsi o 250 zł

Następny krok to wizyta w Urzędzie Skarbowym (jeśli pojazd był sprowadzony)

VAT-24

Do US udajemy się z kompletem zdobytych już dokumentów. Tu po wypełnieniu stosownego wniosku VAT-24 otrzymamy zaświadczenie (VAT-25), że Szwecja jest państwem członkowskim UE i nie musimy z tego tytułu płacić VAT’u. Informacja ta jest naprawdę cenna gdyż kosztuje nas 150 zł !
Jeśli auto pochodzi z kraju, gdzie przy eksporcie wydawane są tablice tymczasowe, musimy dodatkowo posiadać przy sobie dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu w tym kraju. Nie dotyczy to min. pojazdów sprowadzonych ze Szwecji.

Wniosek o rejestrację w wydziale komunikacji
Ustawiamy się przy odpowiednim okienku dokładnie sprawdzając czy mamy przy sobie:

- dowód tożsamości,
- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem (jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany za granicą),
- potwierdzenie umieszczenia pojazdu w WEZT oraz opinię rzeczoznawcy,
- dokumenty ze stacji kontroli pojazdów,
- VAT-25,
- wypełniony Wniosek o rejestrację pojazdu,
- potwierdzenie wpłaty za żółte  tablice (100 zł) oraz za opłaty rejestracyjne (92,50 zł),
- znaczki skarbowe : na wniosek 5 zł i 0,50 zł za każdy załącznik,
- Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy tu jeszcze wspomnieć o zaświadczeniu z US o zapłacie podatku od czynności cywilnoprawnych jeśli nabyliście pojazd w Polsce. Podatek wynosi 2 % ceny zakupu.

Pojawić się na najbliższym i kolejnych zlotach SAAB KLUB POLSKA :)

Finanse:

Tłumaczenie dowodu rejestracyjnego = 70 zł (do negocjacji)
Wykonanie ekspertyzy przez uprawnionego rzeczoznawcę = 250 zł (do negocjacji)
Badanie techniczne = 250 zł
VAT-24 = 150 zł
Opłaty i tablice rejestracyjne = 190 zł
-------------
Razem = 910 zł

Za tą cenę mamy satysfakcję posiadania Saab’a na żółtych tablicach, Poza tym wieczyste badanie techniczne (co roku oszczędność z tego tytułu) oraz elastyczność w ciągłości ubezpieczenia OC o czym za chwilę.  No i oczywiście oszczędzamy na akcyzie w przypadku auta sprowadzonego.


Ubezpieczenie:

Posiadanie żółtych tablic daje nam możliwość zawarcia czasowego ubezpieczenia OC, jednak na czas nie krótszy niż 30 dni. To oferta dla tych, którzy wyprowadzają swe pojazdy tylko na motoryzacyjne imprezy lub na sezon letni, a zimową porą pieszczą  je w garażu.
Zniżkę 50% na OC otrzymamy przy ubezpieczaniu samochodu starszego niż 25 lat bez względu na kolor tablic. Ofertę dla weterana szos mają wszystkie liczące się na rynku ubezpieczeń towarzystwa. Jeśli mamy już „wypracowane” jakieś zniżki, to możemy liczyć w sumie  na max. 70% zniżkę na OC. I tak np. w PZU dla pojemności 1,985 litra i roku produkcji 1973 wyliczona nam zostanie max. stawka ubezpieczenia 1493 zł (Bydgoszcz), co po zniżce 70% daje nam opłatę 448 zł/rok.

Ubezpieczenie Auto Casco na samochód zabytkowy jest trudne do zawarcia aczkolwiek możliwe. Niezbędna jest specjalistyczna wycena przez rzeczoznawcę samochodowego. Tu nie możemy liczyć na żadne zniżki.


Ograniczenia:

Jak każdy ginący gatunek, tak i wspaniała konstrukcja sprzed lat jest chroniona przez prawo by mogła stać się dokumentacją historii rozwoju motoryzacji dla pokoleń. Dlatego też, jeśli zdecydujemy się na posiadanie Weterana Szos musimy liczyć się z tym iż :
mamy ustawowy obowiązek do opieki nad zabytkiem aby utrzymać go w jak najlepszym stanie. Właściciel jest zobowiązany do tego pod rygorem kary grzywny bądź pozbawienia wolności,
pojazdu zabytkowego nie można modyfikować w żaden sposób bez zgody konserwatora zabytków (np. tuning) – bardzo trudno taką zgodę uzyskać,
wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie mogą być przeprowadzane jedynie za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków,
pojazdem zabytkowym nie możemy wyjechać za granicę bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.


Polecam styczniowy i marcowy numer dwumiesięcznika GT Classic, gdzie znajdziecie artykuły: „Żółte tablice” oraz „Wszystko o ubezpieczeniu samochodu zabytkowego”.

załączniki:
1. Biała karta
2. Instrukcja obsługi karty
3. Wniosek WEZT
4. Wniosek o badania techniczne
5. VAT 24
6. Wniosek o rejestrację
 
następny artykuł »
© 2007-2015 Saab Klub Polska