JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KLUBU

Na wstępie prosimy o zapoznanie się z korzyściami jakie płyną z przystąpienia do Stowarzyszenia.

Zgodnie z §12 Statutu Stowarzyszenia Saab Klub Polska:
1. Należy zarejestrować się na stronie internetowej Saab Klub Polska, a następnie chętni do wstąpienia do Stowarzyszenia powinni wypełnić Deklarację OnLine dostępną po zalogowaniu się w prawym menu "Stowarzyszenie" na stronie głównej.
2. Deklaracje członkowskie przyjmowane są przez cały rok, a rozpatrywane przez Zarząd nie rzadziej jak raz na dwa miesiące.
3. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 50 zł natomiast składka członkowska za rok kalendarzowy 120 zł.
4. Wydrukowaną Deklarację z oryginałem podpisu należy przesłać pocztą lub w formie elektronicznej (skan), razem z kopią (również może być w formie elektronicznej) dowodu wpłaty (łącznie 170 zł), na poniższy adres korespondencyjny Stowarzyszenia. W przypadku przesłania deklaracji w formie elektronicznej jej oryginał w formie pisemnej musi być jednak dostarczony do Stowarzyszenia w późniejszym terminie.
5. Osoby niepełnoletnie przesyłają ponadto zgodę rodziców lub opiekunów.
6. Od osób pragnących stać się członkami Stowarzyszenia wymagane jest spełnianie postanowień §14 Statutu.
7. Opłatę wpisową oraz składkę członkowską należy wpłacić na konto:

SAAB KLUB POLSKA
ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa
Nr rachunku: 72 1240 1109 1111 0010 0259 9727
Bank Pekao SA VII oddz. W-wa

dla przelewów z zagranicy:

SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL72 1240 1109 1111 0010 0259 9727

8. W tytule przelewu należy wpisać:
"Wpisowe i Składka 2018 oraz KONIECZNIE podać imię, nazwisko i pseudonim (nick) z forum" - osoby za którą jest opłacana składka

UWAGA:
a) Dotychczasowi Członkowie Stowarzyszenia przedłużający swoje członkostwo na kolejny rok kalendarzowy dokonują tylko przelewu składki w wysokości 120 zł z tytułem przelewu "Składka 2018, imię, nazwisko i pseudonim (nick) z forum" - osoby za którą jest opłacana składka. (bez wysyłania ponownie deklaracji).
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §17 pkt. 1,2) Statutu, utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek niepłacenia składki członkowskiej za kolejny rok kalendarzowy do ostatniego dnia lutego.
b) Osoby, które były Członkami Stowarzyszenia w ubiegłych latach ale z jakichś powodów zawiesiły swoje członkostwo, nie płacą wpisowego przy ponownej rejestracji do klubu. Obowiązuje je tylko składka członkowska w wysokości 120 zł tak, jakby były klubowiczami.
c) Zastrzegamy prawo zwłoki w wydaniu karty członkowskiej. Zwłoka jest niezależna od Stowarzyszenia, a wynika jedynie z procesu produkcji i personalizacji karty.